Tapahtumakalenteri

Järjestämme vuosittain satoja erilaisia kursseja, jäseniltoja ja muita tapahtumia. Tapahtumakalenteristamme löydät helposti oman alueesi tapahtumat ja koulutukset.

Paikallisen sopimisen perusteita yrityksessä

21.09.2020 10:00 - 22.09.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään paikallisia neuvottelujärjestelmiä ja neuvotteluihin vaikuttavia keskeisiä tekijöitä, luottamusmiesten laillisia oikeuksia ja velvollisuuksia, kehitetään omia neuvottelutaitoja,

Lisätietoja työsuojelun asiantuntijoille, case -pohjainen valmennus

21.09.2020 10:00 - 22.09.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään osanottajien omia työsuojelun haastavia case- esimerkkejä.

Monimuotoisuuden kohtaaminen työyhteisössä

23.09.2020 10:00 - 25.09.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Koulutuksessa tutustutaan kulttuurien vaikutukseen ihmisten toiminnassa ja ajattelussa sekä perehdytään kulttuurienvälisiin vuorovaikutustaitoihin.

Henkilöstön edustajan viestintä

24.09.2020 09:00 - 16:00

Original Sokos Hotel Arina, Pakkahuoneenkatu 16, 90100 Oulu

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Työpaikan lakisääteiset suunnitelmat

24.09.2020 10:00 - 25.09.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään keskeisimmät työpaikan YT-menettelyssä käytävät suunnitelmat.

Työoikeuden kertauskurssi 2

28.09.2020 10:00 - 29.09.2020 16:00

Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13, 90101 Oulu

Työoikeuden jatkopaketti sisältäen työsuhteen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, tietosuojan, työturvallisuusvastuut, työehtosopimusoikeuden, työriitojen sovittelujärjestelmän, luottamusmiehen roolia työrauhan ylläpitäjänä ja työrikoksia.

Työsuojelun peruskurssi

28.09.2020 10:00 - 30.09.2020 16:00

Voionmaan koulutuskeskus, Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere

Kurssilla annetaan opiskelijoille perustiedot työsuojelusta ja sen tavoitteista ja käytännön valmiuksia osallistua yhteistoiminnan ja työsuojelun kehittämiseen omalla työpaikallaan. Kurssin 2.jaksolle ei tarvitse ilmoittautua jakso pidetään 9-10.11

Haastavat asiakastilanteet

29.09.2020 10:00 - 30.09.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään keinoja ennakoida vaikeita tilanteita ja lisätä valmiuksia toimia haastavissa asia-kastilanteissa harjoittelun avulla.

Vuorovaikutustaitoja esimiehille ja henkilöstönedustajille

01.10.2020 10:00 - 02.10.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla kehitetään käytännön taitoja esimerkiksi kuuntelemisen, palautteenannon, ratkaisukeskeisen, myötätuntoisen sekä tukea ilmaisevan vuorovaikutuksen osalta. Taidot edesauttavat aidossa kohtaamisessa niin työyhteisössä kuin asiakastyössä

Luottamuksen rakentaminen henkilöstön edustajan roolissa

02.10.2020 09:00 - 16:00

TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Jäsensihteerikoulutus

02.10.2020 10:00 - 03.10.2020 16:00

Original Sokos Hotel Arina, Pakkahuoneenkatu 16, 90100 Oulu

Koulutus ammattiosaston jäsensihteereille

Reilu Peli – Työvälineitä henkilöstön edustajalle työsuojeluun ja ristiriitatilanteisiin

06.10.2020 09:00 - 16:00

TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki

Koulutuksessa opettelet käyttämään työvälineitä, joiden avulla koko henkilöstö voi osallistua työpaikan työsuojelun kehittämiseen. Koulutus koostuu kahdesta päivästä toinen päivä on 25.11 toiseen päivään ei tarvitse ilmoittautua

Yt-menettelypäivä

07.10.2020 09:00 - 16:00

TJS Opintokeskus, Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki

Tapahtumalla ei ole kuvausta

Ratkaisukeskeinen neuvottelu

07.10.2020 10:00 - 08.10.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Harjoitellaan ratkaisukeskeistä vuorovaikutusta ja kuuntelemista neuvottelutilanteissa ja tutustutaan ajatusmalliin, jossa kilpailusta on mahdollisuus siirtyä aitoon yhteistyöhön.

Tuottavuus ja työhyvinvointi

08.10.2020 10:00 - 09.10.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin käsitteet sekä niiden ilmeneminen ja parantamisen keinot työpaikoilla henkilöstön näkökulmasta. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhtymäkohdat. Henkilöstön jaksamisen ja organisaation elinvoiman välinen kytkös.

Talouden perusteet ja tunnusluvut

12.10.2020 10:00 - 13.10.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään Suomen talouden perusteita ja keskeisistä ohjausmekanismeja, osakeyhtiötä, tilinpäätöstietoja, julkisia hankintoja sekä kilpailuoikeutta.

Henkisen työsuojelun laki ja valvonta (verkkokoulutus)

14.10.2020 09:00 - 10:30

Verkossa, ,

Koulutus koostuu kahdesta jaksosta toinen on 21.10 klo 9-10.30

Varhainen tuki työyhteisön toimintatavaksi

15.10.2020 10:00 - 16.10.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Työyhteisöllisiä toimintamalleja työntekijän yksilölliseen tukemiseen aikaisemmin ja tehokkaammin. Lähestymiskulma on positiivinen. Varhaiseen tukeen kuuluu jokaisen vastuullinen puuttuminen työky-kyä heikentäviin aiheisiin mahdollisimman aikaisin.

Työn vaativuuden ja työsuorituksen arviointi

15.10.2020 10:00 - 16.10.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään palkitsemista, työn vaativuuden arviointia, tasa-arvoa palkkauksessa, tilastoja ja luottamusmiehen roolia palkkausjärjestelmän soveltamisessa ja kehittämisessä.

Kuntatyöaika

19.10.2020 10:00 - 20.10.2020 16:00

Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8, 5. krs, 00100 Helsinki

Kurssilla käsitellään työaikalakia, työaikadirektiivin nykytilaa, työaika-pankkia sekä KVTES:n keskeisiä työaikaa koskevat määräyksiä. Lisäksi erilaiset työaikamuodot ja jaksotyöhön liittyvät erityisratkaisut kuuluvat ohjelmaan.