Ohjeet työnantajalle

Palkkatyössä olevan Tehyn ammattiosaston jäsenen jäsenmaksu on 1,1 % bruttopalkasta. Jäsenmaksua peritään päätoimen veronalaisesta ansioista, ei sivutoimesta tai luottamustehtävästä saadusta palkkiosta.

Jäsenmaksun perintä alkaa siitä päivästä, kun jäsen allekirjoittaa perintäsopimuksen tai sopimuksen mukaan siitä päivästä, jolloin jäsen haluaa työnantajaperinnän alkavan.

  • Tehyn opiskelijajäsenet, jotka suorittavat terveys- tai sosiaalialan tutkintoa päätoimisesti, ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Vapautus koskee myös keikka- ja loma-aikojen työtä.
  • Eläkkeellä oleva tehyläinen maksaa palvelumaksunsa itse eikä työnantaja voi periä sitä palkasta.

Tehy ei tarvitse jäsenten yhdistysnumeroita. Jos palkkahallintaohjelma vaatii numeron, voidaan lukuna käyttää 000.

Perittyjen jäsenmaksujen selvitystietueet vastaanotetaan konekielisinä Tyvi-operaattoreiden kautta. Jos selvitystietueet voidaan toimittaa vain paperisessa muodossa, lähetetään ne osoitteeseen Tehy ry, PL 35, 00060 Tehy. Työnantajat, jotka tilittävät jäsenkohtaisilla viitenumeroilla, eivät saa toimittaa erillisiä selvitysaineistoja.

Paperisen perintäsopimuksen päällimmäinen osa jää työnantajalle. Mikäli jäsen on toimittanut myös muut osat työnantajalle, pyydämme teitä postittamaan muut kappaleet lomakkeen takakannen vastauslähetysosoitteeseen tai Tehy ry, PL 34, 00060 TEHY.

Uuden jäsenen työttömyyskassan jäsenyys alkaa vasta, kun lomake on tullut perille liittoon!

  • Jäsenmaksu 1,1%
  • Y-tunnus 0469538-0
  • Liittonumero 073
  • Työnantajien puhelinpalvelu 09-5422 7290