Kuntasektorilla neuvotellaan kahdesta eri työehtosopimuksesta (KVTES ja SOTE-sopimus).

Neuvottelutilanne

Työnantaja (KT) keskeytti neuvottelut uusista virka- ja työehtosopimuksista 28.2. Kunta-alalla siirryttiin 1.3. alkaen sopimuksettomaan tilaan. Se tarkoittaa, että vanhoja virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan, mutta työrauhavelvoitetta ei enää ole.

Työriitaa selvittämään perustettu sovittelulautakunta antoi sovintoehdotuksen 10.5. Tehy ja SuPer hylkäsivät sen yksimielisesti. Katso perustelut tiivistettynä (PDF).

8.6. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Juko ja JAU sopivat erillisen ratkaisun kunta-alalle koskien nykyisiä kunta-alan sopimuksia. Tehy ja SuPer eivät ole tässä sopimuksessa mukana, ks tiedote.

Kuntaneuvottelut jatkuvat elokuussa. Tehy, SuPer ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat sopineet tapaavansa elokuun alkupuolella.

Uutisia neuvottelujen viimeisimmistä käänteistä löydät täältä.

Työtaistelut

Neuvotteluja vauhdittaaksemme olemme toimeenpanneet erilaisia tukitoimia. Valmistelemme nyt joukkoirtisanoutumista. Lisäksi koko kunta-alalle on julistettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka on voimassa toistaiseksi. Lisätietoja:

Joukkoirtisanoutuminen | Ylityö- ja vuoronvaihtokielto | Apua

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

*

Tehy ja SuPer ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kunta-alalle 20.4. alkaen, joka on voimassa toistaiseksi. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kuntasektorilla työskenteleviä SOTE-sopimuksen ja KVTES:n piirissä olevia työsuhteisia Tehyn ja SuPerin jäseniä.

Joukkoirtisanoutuminen

*

Tehyn hallinto on päättänyt joukkoirtisanoutumisen toteuttamisesta aikaisintaan, kun kuntasektorin muut työehtosopimukset on sovittu, kuitenkin viimeistään 1.1.2023 hyvinvointialueille siirtyvää sote-henkilöstöä koskevan liikkeenluovutuksen jälkeen, ellei asiassa saavuteta sovintoratkaisua. 

Joukkoirtisanoutuminen ajoitetaan siten, että työtaistelutoimenpiteen painostusvaikutus on suurin mahdollinen. Joukkoirtisanoutuminen ei toteudu kesällä, koska jäsenten kesälomia ei haluta vaarantaa. Lisäksi opiskelijoiden työharjoittelu halutaan turvata. Hallitus tullee säätämään myös joukkoirtisanoutumisen toteutumisen varalta potilasturvallisuuslain, joka merkitsisi pakkotyötä hoitajille kesällä. Kesä on jo hoitajapulan vuoksi ennennäkemättömän vaikea. Lisätietoja joukkoirtisanoutumisen yksityiskohdista oheisesta oppaasta.

Apua ongelmatilanteissa

*

Lue tarkasti tältä sivulta löytyvät ohjeet. Jos et löydä vastausta sinua askarruttavaan asiaan, ole yhteydessä luottamusmieheesi, ammattiosastoosi tai asiantuntijoihimme sähköisen asiointipalvelun kautta. Viestejä käsitellään päivittäin.

Puhelinpalvelut

Jäsenpalvelu auttaa jäsenyyteen liittyvissä asioissa (esim. jäsenyys, Tehyyn liittyminen, jäsenmaksut). Jäsenpalvelun tavoitat numerosta +358 9 5422 7200

Työsuhteeseen liittyvissä asioissa (esim. lakon ajalle sovitut vapaat, sairasloma, työvuorot työtaistelun aikana) auttaa edunvalvonnan puhelinpalvelu. Heidät tavoitat numerosta +358 9 5422 7100.

Puhelinpalveluiden ajantasaiset aukioloajat löydät täältä.

Liity joukkoon!

Meissä on yhteistä rohkeutta ja tahtoa toimia. Liity sinäkin jäseneksi nyt!

Liity Tehyyn!