Kuntavaaleista tulossa sote-vaalit: Äänestä tehyläistä asiantuntemusta

Voiko sote-uudistus onnistua? Kyllä, mutta vain tietyin reunaehdoin.

Uudistuksessa on puhuttu liikaa rakenteista ja liian vähän ihmisistä – paitsioon tuntuvat liikaa jääneen asiakkaat ja potilaat sekä alan henkilöstö.

Viimeksi mainitut kuitenkin käytännössä toteuttavat sote-uudistuksen. Siksi on tärkeää, että ammattilaisten ääntä kuullaan uudistuksen eri vaiheissa tarkasti. Ja koko uudistushan tehdään asiakkaita varten. 

Tavoitteena on, että meillä jatkossakin olisi julkisin varoin tuotetut laadukkaat ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Se edellyttää myös ratkaisuja kustannusten kasvun hillitsemiseen mm. sujuvammilla hoitoketjuilla ja toimintatavoilla, käyttämällä osaamista mahdollisimman hyvin sekä hyödyntämällä uuden teknologian mahdollisuuksia.

Tehy on koonnut näkemyksiään sote-uudistuksesta viideksi pointiksi, joiden toivomme kiinnostavan päättäjiä ja tulevia päättäjiä sekä kuntavaaleissa että maakuntavaaleissa. Sote-uudistus koskee kaikkia suomalaisia ja on myös kansantalouden kannalta erittäin merkittävä. Sen vuoksi kuntavaalit ja etenkin maakuntavaalit tulevat kiistatta olemaan sote-vaalit.

Kuntiin jää jatkossa vastuu laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, josta Tehyn näkemykset on koottu oman otsikkonsa alle näille kuntavaalisivuille.

Terveyden edistäminen on niin ikään jatkossa kunnissa merkittävä osa-alue, jonka tulee toteutua poikkihallinnollisesti ja siihen on oltava riittävä osaaminen ja resurssit.

Tehyläistä osaamista ja sosiaali- ja terveysalan tuntemusta tarvitaan päätöksentekoon rakenteiden ja palveluiden uudistuessa ehkä enemmän kuin koskaan. Näillä sivuilla voit tutustua tehyläisiin kuntavaaliehdokkaisiin ympäri maata ja etsiä oman ehdokkaasi.

Muistathan äänestää ja antaa äänesi tehyläisen osaamisen puolesta!

Rauno Vesivalo
puheenjohtaja 
Tehy ry

Tärkeät päivämäärät

  • Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017
  • Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.
  • Ennakkoäänestys ulkomailla 29.3.-1.4.
  • Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.
  • Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tiistaina 28.2. ennen klo 16
  • Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 17.2. ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 22.2.