Kommentointiohjeet

Tehyn verkkopalveluissa (tehy.fi, tehylehti.fi) on mahdollista kommentoida muun muassa uutisia ja blogikirjoituksia. Tehyläiset voivat tunnistautua keskusteluissa kirjautumalla, mutta myös vieraat saavat osallistua keskusteluun. 

Tehy ei hyväksy kommentteja, jotka ovat asiattomia tai Suomen lain ja hyvän journalistisen tavan vastaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilöön menevä herjaus. Keskustelua voidaan tarvittaessa rajoittaa esimerkiksi asiattomuuksien vuoksi.

  • käytä asiallista kieltä
  • älä esitä perättömiä väitteitä
  • muista että vastaat tekstistäsi itse
  • asiattomuudet ja laittomuudet poistetaan ilman eri ilmoitusta

Jos huomaat keskusteluissa asiattomuuksia, voit lähettää ylläpidolle tiedon käyttämällä kommentin ohessa olevaa raportointi-linkkiä.

Näitä ohjeita päivitetään tarvittaessa.