Johtamisen erityispätevyys

Tehy ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt ovat laatineet yhdessä johtamisen erityispätevyysjärjestelmän. Johtamisen erityispätevyyden tarkoituksena on tukea ja vahvistaa johtamista sekä auttaa työnantajia tunnistamaan nyt ja tulevaisuudessa tarvittavaa johtamisosaamista.

Erityispätevyyttä haetaan vuosittain täyttämällä hakulomake, joka avautuu seuraavan kerran 15.10.2020.

Johtamisen erityispätevyyden haku on kaksivaiheinen.

 1. Täytä hakulomake ja lähetä se 15.10.2020–31.1.2021 välisenä aikana lomakkeen lopussa olevalla lähetä-painikkeella. Haku päättyy 31.1.2021 klo 15. Hakemukset käsitellään sen jälkeen. Tutustu ennen hakemuksen laatimista julkaisuun Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä. Siinä määritellään mm. arviointikriteerit johtamisen erityispätevyyden myöntämiselle. Hakijan pitää olla oman ammatillisen liiton jäsen. Valmistele hakua yhdessä esimiehesi kanssa, jotta hänkin on tietoinen hakuprosessistasi.
   
 2. Erillinen portfoliolomake lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostitse niille hakijoille, jotka täyttävät johtamisen erityispätevyysjärjestelmän koulutus- ja työkokemuskriteerit. Kuvaa ja arvioi portfoliolomakkeessa omaa johtamisosaamistasi ohjeistuksen mukaisesti määräaikaan mennessä. On suositeltavaa aloittaa johtamisosaamisen kuvaaminen kuitenkin jo hyvissä ajoin ennen toisen vaiheen käynnistymistä julkaisun sivujen 12–13 ohjeiden mukaisesti. Johtamisosaaminen arvioidaan, kun käsittelymaksu on suoritettu.

Portfoliolomake liitteineen arvioidaan Tehyn ja yhteistyöjäsenjärjestöjen (oma ammatillinen liitto) yhteisessä arviointineuvoston kokouksessa. Arviointineuvosto on Tehyn ja yhteistyöjäsenjärjestöjen nimeämä johtamisen asiantuntijaryhmä. Hakemuksen arviointityö kestää keskimäärin 1–2 kuukautta. Jos hakemus ei täytä kaikkia kriteerejä, hakija saa kirjallisen palautteen kehittämisehdotuksineen.

Tieto ja todistus johtamisen erityispätevyyden myöntämisestä lähetetään hakijalle henkilökohtaisesti. Hänen suostumuksellaan tieto lähetetään myös esimiehelle. Johtamisen erityispätevyys on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se voidaan päivittää.

Käsittelymaksu:

 • oman ammatillisen liiton jäseneltä 200 euroa.
 • oman ammatillisen liiton ja Tehyn jäseneltä 120 euroa.

Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöt/ammatilliset liitot:

 • Suomen Bioanalyytikkoliitto
 • Suomen Ensihoitoalan Liitto
 • Suomen Kätilöliitto
 • Suomen Lastenhoitoalan Liitto
 • Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto
 • Suomen Röntgenhoitajaliitto
 • Suomen sairaanhoitajaliitto
 • Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto

Lisätietoja hakemisesta: [email protected], hakulomake