Oikeusapu ja lakimiesten palvelut

Joskus käy niin, että työpaikalla tai työsuhteessa syntyneeseen erimielisyyteen ei löydy ratkaisua neuvottelemalla paikallisesti. Silloin ratkaisua voidaan hakea tuomioistuimesta. Tehy saa vuosittain ratkaistavaksi satoja erimielisyyksiä, jotka liittyvät jäsenten työsuhteisiin. 

Jäsenen on mahdollista saada Tehyltä oikeusapua riita- ja rikosasioissa, jotka liittyvät ammattiosaston tai opiskelijayhdistyksen jäsenten omaan työ- tai virkasuhteeseen, ammatinharjoittamiseen, opiskeluun tai työharjoitteluun Suomessa.

Oikeusapu on merkittävä jäsenetu. Se myönnetään harkinnan jälkeen. Oikeusapu kattaa asian hoitamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ilman omavastuuosuutta ja taloudellista riskiä, jos juttu hävitään. Tehyn omat lakimiehet hoitavat jäsenten työ- ja virkasuhteisiin liittyvät oikeudenkäynnit.

Työllistävien yrittäjien ja ammatinharjoittajien turva poikkeaa hieman edellä mainitusta. Lisätietoa saat  täältä.

Lue lisää: Miten työsuhteen erimielisyydet puretaan 

Lisää etuja