Oikeusapu ja lakimiesten palvelut

Jos työpaikalla tai työsuhteessa syntyneeseen erimielisyyteen ei löydy ratkaisua neuvottelemalla paikallisesti, ratkaisua voidaan hakea tuomioistuimesta. Tehy saa vuosittain ratkaistavaksi satoja erimielisyyksiä, jotka liittyvät jäsenten työsuhteisiin. 

Jos sinulla on kysyttävää omista työehdoistasi, työpaikalla sinua auttaa oma luottamusmies. Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, saat apua Tehyn työsuhdeneuvonnasta. Yhteyttä voit ottaa joko puhelimitse tai kirjautumalla asiointipalveluun

Oikeusapu on merkittävä jäsenetu

Jäsenen on mahdollista saada Tehyltä oikeusapua riita- ja rikosasioissa, jotka liittyvät ammattiosaston tai opiskelijayhdistyksen jäsenten omaan työ- tai virkasuhteeseen, ammatinharjoittamiseen, opiskeluun tai työharjoitteluun Suomessa.

Oikeusapu on merkittävä jäsenetu. Se myönnetään harkinnan jälkeen. Oikeusapu kattaa asian hoitamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ilman omavastuuosuutta ja taloudellista riskiä, jos juttu hävitään.

Tehyn omat lakimiehet hoitavat jäsenten työ- ja virkasuhteisiin liittyvät oikeudenkäynnit. Oikeusavun myöntämisen edellytyksenä on, että jäsenyys on ollut voimassa 3 kuukautta.

Jos jäsentä epäillään tahallisesta rikoksesta, oikeusapua ei myönnetä ilman erityistä syytä.

Työllistävien yrittäjien ja ammatinharjoittajien turva 

Työllistävien yrittäjien ja ammatinharjoittajien turva poikkeaa hieman edellä mainitusta. Lisätietoa saat  täältä.

 

Lisää etuja