Vapaa kertausharjoituksiin tai kriisinhallintatehtäviin

Työnantaja ei voi kieltää työntekijää osallistumasta kertausharjoituksiin, väestönsuojelukoulutuksiin tai kriisinhallintatehtäviin.

Poissaoloajoilta työntekijällä on yleensä oikeus saada puolustusvoimilta päivärahaa. Lisäksi joissakin työehtosopimuksissa on sovittu, että työnantaja maksaa näiltä poissaoloajoilta työntekijän palkan ja puolustusvoimilta saadun päivärahan erotuksen.

Esimerkiksi kunta-alalla ja ensihoitopalvelualalla on sovittu, että reservin kertausharjoituksiin tai väestönsuojelukoulutukseen osallistuville maksetaan tällaiselta ajalta palkka vähennettynä reserviläispalkalla tai vastaavalla korvauksella. Palkallisuus ei kuitenkaan koske vapaaehtoisia kertausharjoituksia.

Päivitetty 7.1.2021