Syrjintä perhevapaan käytön perusteella

Työnantajan on kohdeltava kaikkia työntekijöitään tasapuolisesti. Ketään ei saa syrjiä raskauden ja muiden perhevapaiden takia.

Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää sen vuoksi, että työntekijä on jäämässä perhevapaalle.

Jos työnantaja ei jatka esimerkiksi työntekijän määräaikaista työsuhdetta tai irtisanoo työntekijän kuultuaan hänen halustaan jäädä perhevapaalle, voi syntyä syrjintäolettama.

Syrjintäolettaman syntymiseksi työntekijän on osoitettava, että eri asemaan joutuminen on johtunut raskaudesta tai perhevapaasta. Syrjintäolettamasta vapautuakseen työnantajan on osoitettava, että hänen toimintansa on johtunut jostain muusta hyväksyttävästä syystä kuin työntekijän raskaudesta tai perhevapaasta.