Palaaminen töihin perhevapaalta

Perhevapaiden päättyessä työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan työhönsä.

Jos aikaisempaan työhön paluu ei ole mahdollista, on työntekijälle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä. Jos sekään ei ole mahdollista, työnantajan on tarjottava muuta työsopimuksen mukaista työtä.

Työntekijällä on oikeus ennen perhevapaata olleeseen työaikaan ja työtehtäviin, vaikka vapaan ajaksi työntekijän työtehtäviä ja työaikaa olisi muutettu yhteisymmärryksessä.

Jos työnantajan kanssa sovitaan työsopimuksen väliaikaisesta muuttamisesta perhevapaan ajaksi, työsopimukseen pitää aina määritellä muutoksen voimassaoloaika.

Pitkän perhevapaan jälkeen palaavan työntekijän kannattaa pitää huoli, että hän saa riittävän perehdytyksen tehtäviinsä.

Päivitetty 7.1.2021