Äitiysvapaa ja äitiysajan palkka

Äitiysvapaa aloitetaan yleensä 30 arkipäivää ennen laskettua synnytystä, mutta myös 50 arkipäivää aikaisemmin on mahdollista jäädä äitiysvapaalle.

Äitiysvapaan kokonaispituus on yhteensä 105 arkipäivää eli äitiysrahaan oikeuttavien päivien yhteismäärä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Jos työsuhteeseen ei sovelleta työehtosopimusta, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa äitiysajan palkkaa äitiysvapaan ajalta. Työehtosopimuksissa on kuitenkin yleensä sovittu äitiysvapaan palkallisuudesta. Palkan maksaminen voi myös perustua työpaikalla noudatettavaan käytäntöön.

Äitiysajan palkka

Äitiysajan palkka on yleensä sovittu työehtosopimuksissa maksettavaksi 72 arkipäivältä. Arkipäiviksi luetaan myös lauantait.

Työehtosopimusten mukaan palkan edellytyksenä on yleensä työsuhteen kesto ja lääkärintodistuksen toimittaminen raskauden kestosta ja lasketusta ajasta. Lisäksi kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa sekä AVAINTA ry:n työehtosopimuksessa vaaditaan, että äitiysvapaata on haettu viimeistään kahta kuukautta ennen vapaan alkamista.

Jos työntekijä keskeyttää hoitovapaan uuden raskauden vuoksi, hänellä on oikeus saada äitiysvapaan ajalta palkka työehtosopimuksen mukaisesti.

Jos työntekijä saa työnantajalta äitiysajan palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan työnantajalle. Jos äitiysraha on kuitenkin isompi kuin äitiysajan palkka, sen ylimenevä osa maksetaan työntekijälle.

Lähtökohtaisesti työsuhteen päättyessä päättyy myös työntekijän oikeus äitiysvapaan palkkaetuihin.