Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua valitaan työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää.

Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutettu on työntekijöiden valitsema henkilöstön edustaja työsuojeluun liittyvissä asioissa. Hän osallistuu

  • työsuojelua koskevaan valmisteluun ja päätöksentekoon
  • työpaikkatarkastuksiin.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada tarpeelliset tiedot yhteistoiminnan hoitamiseen.

Työsuojelutoimikunta

Työpaikalla on työsuojelutoimikunta, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Se voidaan perustaa myös pienemmille työpaikoille. Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuina työnantajan, työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat. Se perustetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Työsuojelutoimikunnassa käsitellään työpaikkaa yleisesti koskevia työsuojeluasioita.

Työsuojeluasiamies

Työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa henkilöstön edustajiksi voidaan valita työsuojeluvaltuutetun lisäksi työsuojeluasiamiehiä. Työsuojeluasiamies toimii omalla toimialueellaan työsuojeluvaltuutetun apuna.

Työsuojeluasiamiesten valinnasta ja roolista työsuojelun yhteistoiminnassa ohjeistetaan liittojen alakohtaisissa sopimuksissa. Työsuojeluasiamiesten tehtävistä ja toimialueesta sovitaan työpaikalla paikallisesti. Heidät valitaan työsuojeluvaltuutetun valinnan yhteydessä tai muulla sovitulla tavalla. 

Työsuojeluvaalit

Työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutettujen ja työsuojelutoimikunnan jäsenten vaali on järjestettävä niin, että kaikilla työpaikan työntekijöillä on mahdollisuus ottaa siihen osaa.

Sekä yksityisten että julkisten toimialojen työsuojeluvaalien järjestämisestä on tehty vaaliohjeet, joita on noudatettava toimialakohtaisesti.

Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta

Yksityissektorin työpaikkojen työsuojeluvaalien ohjeet