Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua valitaan työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää.

Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutettu on työntekijöiden valitsema henkilöstön edustaja työsuojeluun liittyvissä asioissa. Hän osallistuu

  • työsuojelua koskevaan valmisteluun ja päätöksentekoon
  • työpaikkatarkastuksiin.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada tarpeelliset tiedot yhteistoiminnan hoitamiseen.

Työsuojelutoimikunta

Työpaikalla on työsuojelutoimikunta, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Se voidaan perustaa myös pienemmille työpaikoille. Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuina työnantajan, työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat. Se perustetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Työsuojelutoimikunnassa käsitellään työpaikkaa yleisesti koskevia työsuojeluasioita.

Työsuojeluasiamies

Jos työpaikalla ei ole työsuojeluvaltuutettua, voidaan sopia myös työsuojeluasiamiehen valinnasta.

Työpaikan työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluasiamiehen. Hänen tehtäviinsä kuuluu osallistua toimialuettaan koskevien työsuojeluasioiden käsittelyyn ja toteutukseen.  

Asiamiesten valinnasta, lukumäärästä, tehtävistä ja toimialueesta sovitaan paikallisesti.

Työsuojeluvaalit

Työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutettujen ja työsuojelutoimikunnan jäsenten vaali on järjestettävä niin, että kaikilla työpaikan työntekijöillä on mahdollisuus ottaa siihen osaa.

Sekä yksityisten että julkisten toimialojen työsuojeluvaalien järjestämisestä on tehty vaaliohjeet, joita on noudatettava toimialakohtaisesti.

Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta

Yksityissektorin työpaikkojen työsuojeluvaalien ohjeet