Työpaikkaväkivalta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Joka neljäs tehyläinen on kokenut fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa työssään.

Työpaikkaväkivalta tarkoittaa työtehtävien hoitamisen aikana fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutumista. Se voi olla fyysistä väkivaltaa, kuten kiinnipitämistä, huitomista, raapimista, lyömistä, potkimista tai ääritapauksessa aseen käyttöä.

Työpaikkaväkivalta voi ilmetä myös uhkaavana käytöksenä, ahdisteluna tai pelotteluna.

Työpaikkaväkivaltaa ei pidä vähätellä. Sellaisesta väkivallasta ja uhkailusta, jota ei missään nimessä voida hyväksyä, työnantajan pitää tehdä rikosilmoitus tai avustaa työntekijää sen tekemisessä.

Työpaikkaväkivallan ennakointi

Työnantajan täytyy ennakoidusti tunnistaa ja selvittää työhön liittyvä väkivallan uhka ja arvioida sen merkitys työntekijöiden turvallisuudelle. Työpaikkaväkivallan arvioinnissa

  • selvitetään, onko väkivallan riski tavanomaista, yleistä väkivallan riskiä suurempi tai onko väkivallan uhka ilmeinen.
  • huomioidaan, kuinka paljon toimialalla tai työtehtävissä väkivaltatilanteita tilastojen mukaan tapahtuu.
  • onko työssä väkivallan uhkaa lisääviä piirteitä.

Arvioinnissa kannattaa käyttää hyväksi työpaikan työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa ulkopuolisten, kuten työterveyshuollon asiantuntemusta.

Väkivalta ja sen uhka vähentävät työhyvinvointia ja aiheuttavat työntekijälle haitallista työkuormitusta, vaikka vain harvoin seurauksena on fyysinen vamma.