Työntekijä työpaikkakiusaamistilanteessa

Työntekijän täytyy kertoa kiusaajalle suoraan, jos hän kokee tämän käyttäytymisen asiattomaksi ja ettei hyväksy hänen toimintaansa. Kiusatun on kuvattava konkreettisesti, mitä hän kokee epäasiallisena.

Jos kiusaaminen jatkuu, työntekijän pitää kertoa asiasta esihenkilölleen. Jos kiusaaja on oma lähiesihenkilö, asiasta kerrotaan hänen esihenkilölleen.   

Työpaikalla pitää olla ohjeet siitä, kuinka toimitaan, jos kiusaamistilanteita syntyy. Kiusatun on hyvä olla yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen, joka on kiusatun tukena ja voi ottaa asian esille.

Ellei työpaikalla ole ohjeita, miten ilmoittaa työnantajalle kiusaamisesta, voi apuna käyttää esimerkiksi Työsuojeluhallinnon ilmoitusmallia, joka löytyy Työsuojeluhallinnon sivulta. Jos esihenkilö ei tee mitään tilanteen ratkaisemiseksi, voi kiusattu tehdä ilmoituksen aluehallintovirastoon.

Päivitetty 14.4.2021

Liitetiedostot: