Menettelytapaohjeet väkivaltatilanteiden varalta

Työpaikoilla on oltava selkeät menettelytapaohjeet väkivaltatilanteiden varalta, jossa on kuvattu uhkatilanteita. Ohjeissa on menettelyt ja vastuut

  • miten järjestetään välitön ensiapu uhrille ja toimittaminen hoitoon
  • tapaturmailmoituksen tekemisestä
  • ilmoituksen tekemisestä poliisille ja tarvittaessa työsuojeluviranomaiselle
  • miten organisoidaan jälkihoito.

Työpaikkaväkivallan jälkihoito

Jälkihoito aloitetaan 1–2 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Yleensä sen antaa työpaikan työterveyshuolto, mutta palveluja saa antaa myös muu jälkihoidon asiantuntija.

Yksilöön kohdistunut työpaikkaväkivalta koskettaa koko työyhteisöä ja tapahtunutta on syytä käydä läpi työtovereiden ja esimiesten kanssa.

Kivusta ja särystä suoritettavien korvausten määrät

Työpaikkaväkivallan kohdannut työntekijä saattaa miettiä asianomistajana rikosilmoituksen tekoa ja mitä vahingonkorvausta voisi vaatia kivusta ja särystä.

Oikeusministeriön alaisuudessa toimii henkilövahinkoasiain neuvottelukunta. Se on julkaissut suosituksen korvausten määrästä