Kameravalvonta

Työnantaja ei saa toteuttaa kameravalvontaa ilman asiallista syytä ja tarvetta. Joskus kameravalvonta voi olla välttämätöntä esimerkiksi työhön liittyvän ilmeisen väkivallan uhkan ehkäisemiseksi.

Työnantaja saa toteuttaa kameravalvontaa, jos tarkoituksena on

  • työntekijöiden ja muiden tiloissa olevien turvallisuuden varmistaminen
  • omaisuuden suojaaminen
  • tuotantoprosessien valvonta
  • ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen.

Tietojen käsittelyyn vaikuttaa se, onko kamera tallentava. Tallennettu kuva ja ääni ovat henkilötietoja, jos yksityishenkilö on tunnistettavissa niistä.

Jos kameravalvontajärjestelmä tallentaa tunnistettavaa kuvaa tai ääntä, kyse on henkilötietojen automaattisesta käsittelystä.

Siihen sovelletaan henkilötietolakia. Kameravalvonnan toteuttaja on henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä, vaikka tallenteet säilytettäisiin esimerkiksi vain tunnin ajan. Rekisterinpitäjän on huolehdittava, että

  • kameravalvontaan pitää olla selkeä toimintasuunnitelma.
  • kameravalvonnasta on tiedotettava näkyvästi.
  • tallenteita ei saa käyttää muissa kuin niissä tarkoituksissa, joita varten kameravalvonta on.
  • kameravalvonnan kautta saatua tietoa ei saa luovuttaa ulkopuolisille.
  • kuvatallenteet eivät saa olla ulkopuolisten nähtävissä, esimerkiksi valvontamonitoreista.
  • tallenteet pitää hävittää heti, kun ne ovat käyneet tarpeettomiksi.

Jos kameravalvontajärjestelmä ei tallenna kuvaa tai ääntä, eikä henkilötietoja muutenkaan kerätä järjestelmän avulla, henkilötietolakia ei sovelleta asiaan.

Mihin ei voida asentaa kameravalvontaa?

Kameravalvontaa ei saa käyttää yksittäisen työntekijän tarkkailuun työpaikalla (yksityinen työhuone tai työpiste), jos kameravalvonnalla ei turvata työntekijän turvallisuutta. Joskus kameravalvonta voi olla välttämätöntä esimerkiksi työhön liittyvän ilmeisen väkivallan uhkan ehkäisemiseksi.

Kameravalvontaa ei saa olla käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa tai muissa henkilöstötiloissa tai työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa työhuoneessa.