Esimies ja epäasialliseen käytökseen puuttuminen

Esimiehen on puututtava työpaikkakiusaamiseen tai muuhun työntekijään kohdistuvaan häiritsevään, hänen terveyttään haittaavaan kohteluun.

Jos työntekijä laiminlyö tehtäviään, myöhästelee tai toimii muuten työsopimuksen vastaisella tavalla, esimiehen on puututtava asiaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos asioihin ei puututa, niistä voi tulla normi, esimiehen hyväksymää toimintaa.

Ensimmäinen toimenpide epäkohtiin puuttumisessa on keskustelu. Jos keskustelu ei auta, varoituksen antaminen voi olla tarpeen.

Esimiehen kannattaa selvittää, millainen käytäntö omalla organisaatiolla on varoituksen antamisessa. Miten toimitaan ennen varoituksen antamista, missä vaiheessa ja miten varoitus annetaan?

Liitetiedostot: