Esimiehen ilmoitukset Valviraan tai poliisille

Useimmissa tapauksissa epäasianmukaisuudet voidaan hoitaa työnantajan toimenpitein eikä niistä tarvitse ilmoittaa valvontaviranomaisille.

Ammattihenkilöstä pitää ilmoittaa Valviralle silloin, kun on perusteltu syy epäillä, että ammattihenkilö vaarantaa potilasturvallisuuden eikä potilasturvallisuutta pystytä varmistamaan esimiestoimenpitein.

Yleensä näissä tapauksissa henkilö ei ymmärrä oma tilaansa, ei ole asianmukaisessa hoidossa, eivätkä työnjohdolliset tai koulutukselliset toimenpiteet ole riittäviä tai mahdollisia. Usein kyse on päihde- tai mielenterveysongelmasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä pitää toteuttaa suunnitelmallista omavalvontaa, jonka avulla

  • ehkäistään epäasianmukainen menettely
  • havaitaan epäkohdat
  • puututaan epäkohtiin viivytyksettä ja tehokkaasti.

Näin varmistetaan toiminnan laatu ja potilasturvallisuus. Työpaikan ilmapiirin pitäisi olla salliva ja kannustaa puuttumaan ja tuomaan esille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa havaitut epäkohdat ja riskit.

Rikosepäilyt pitää viipymättä ilmoittaa poliisille. Organisaatiossa on oltava selkeä ohjeistus siitä, minkälaiset toimintakäytännöt ja vastuut rikosepäilyn kohdalla astuvat voimaan. Näissä tilanteissa esimiesten on hyvä tehdä kiinteää yhteistyötä organisaation turvallisuuspäällikön kanssa.