Työsuhteen purku

Työnantaja voi purkaa työntekijän työsuhteen vain erittäin painavilla syillä. Kynnys työsuhteen purkamiseen on selkeästi korkeammalla kuin irtisanomiseen.

Työntekijän velvoitteiden laiminlyönnin tai rikkomisen täytyy olla niin vakavaa, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää irtisanomisajan noudattamista. Esimerkkeinä ovat tilanteet, joissa työntekijä on

  • olennaisesti johtanut työnantajaa harhaan työsopimusta tehtäessä koulutuksen, työkokemuksen tai ammattitaidon osalta
  • vaarantanut välinpitämättömyydellä työturvallisuutta
  • loukannut törkeästi työantajan tai muiden työntekijöiden kunniaa
  • käyttäytynyt väkivaltaisesti työpaikalla
  • rikkonut törkeällä tavalla kilpailukieltoa.

Työnantajan pitää vedota purkuun 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun purkuperuste on tullut työnantajan tietoon. Työnantajan on ennen työsopimuksen purkamista varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi.

Myös työntekijä saa purkaa työsopimuksen, jos työnantaja laiminlyö tai rikkoo velvoitteitaan vakavasti eikä työntekijältä voida kohtuudella edellyttää edes irtisanomisajan noudattamista.

Purettaessa työsuhde päättyy välittömästi.

Työsuhteen purkautuneena pitäminen

Työsuhteen katsotaan purkautuneen, jos työntekijä on poissa töistä seitsemän vuorokautta ilmoittamatta sinä aikana pätevää syytä poissaololleen.

Hyväksyttävä este ilmoittamatta jättämiselle on esimerkiksi vakavaan onnettomuuteen ja sairaalahoitoon joutuminen.