Työntekijän kuuleminen irtisanomistilanteessa

Työnantajan on aina varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi, jos se irtisanoo työntekijän. Työntekijällä on oikeus saada tiedot irtisanomisperusteista ja esittää oma näkemyksensä asiassa.

Tilaisuuteen on hyvä pyytää luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu tai joku muu luotettava henkilö.

Irtisanomistilanteessa on oltava tarkkana, ettei allekirjoita asiakirjaa, jolla itse irtisanoutuu tai hyväksyy sopimuksen työsuhteen päättämisestä. Asiakirjaan tai sopimukseen pitää aina tutustua huolella ennen allekirjoitusta ja siihen perehtymiseen voi pyytää lisäaikaa.

Päivitetty 14.10.2020