Terveydentila irtisanomisen perusteena

Pitkäaikaiset ja olennaiset muutokset työntekijän terveydentilassa voivat johtaa irtisanomiseen. Vaikeakaan sairaus ei oikeuta irtisanomiseen, jos työntekijä suoriutuu työtehtävistään.

Olennaista on se, kuinka pian työkyvyn arvioidaan palautuvan. Tilapäinen tai vähäinen työkyvyn alentuminen ei ylitä irtisanomiskynnystä.

Työnantajan on selvitettävä, onko vajaakuntoisen työntekoa mahdollista tukea työtehtävien tai -menetelmien uudelleenjärjestelyillä esimerkiksi hankkimalla työntekoa helpottavia apuvälineitä.

Jos työntekijä ei enää suoriudu omista tehtävistään edes tuetusti, työnantajan pitää selvittää, olisiko hänelle tarjolla muuta työtä. Ensisijaisesti on tarjottava sellaista työtä, joka vastaa työntekijän koulutusta ja osaamista. Jos tällaista työtä ei löydy, voi kyseeseen tulla muukin työ. Työnantajan pitää järjestää tarvittaessa koulutus, joka on kestoltaan ja kustannuksiltaan kohtuullista.