Sopimus työsuhteen päättämisestä

Työsuhteen päättämisestä voi sopia yhteisymmärryksessä tekemällä sopimus työsuhteen päättämisestä. Tässä yhteydessä on mahdollisuus sopia työntekijälle korvattavasta summasta.

Sopimuksessa sovitaan usein, että kummallakaan osapuolella ei ole enää toisiaan kohtaan työsuhteesta johtuvia vaatimuksia. Näin ollen työsuhteen päättämistä ei ole enää mahdollista riitauttaa, eikä vaatia työnantajalta korvauksia.

Kun työsuhteen päättymisestä sovitaan sopimuksella, työntekijälle maksettavaa korvausta kutsutaan kultaiseksi kädenpuristukseksi. Tällainen kultainen kädenpuristus estää työttömyysetuuden saamisen ns. jaksotusajalta.

Esimerkki: työntekijän kuukausipalkka on 2 500 euroa. Työnantaja maksaa kultaista kädenpuristusta 25 000 euroa. Summa vastaa kymmenen kuukauden palkkaa, joten työntekijä ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen kymmeneen kuukauteen työsuhteen päättymisestä.

Ennen työsuhteen päättymisestä sopimista kannattaa aina olla liittoon yhteydessä. Työnantaja ei esittäessään päättämissopimusta voi edellyttää, että sopimus allekirjoitetaan heti. Jotta sopimus on pätevä, työntekijälle on annettava oikeus olla yhteydessä liittoon ja harkita sopimusta.

Päivitetty 29.10.2020