Sopimus työsuhteen päättämisestä

Työsuhteen päättämisestä voi sopia yhteisymmärryksessä tekemällä sopimus työsuhteen päättämisestä. Tässä yhteydessä on mahdollisuus sopia työntekijälle korvattavasta summasta.

Sopimuksessa sovitaan usein, että kummallakaan osapuolella ei ole enää toisiaan kohtaan työsuhteesta johtuvia vaatimuksia. Näin ollen työsuhteen päättämistä ei ole enää mahdollista riitauttaa, eikä vaatia työnantajalta korvauksia.

Sopimuksella voi olla vaikutuksia muun muassa työttömyysturvaetuuksien kannalta, joten siihen kannattaa perehtyä huolella ennen allekirjoittamista.