Loppupalkka ja työtodistus

Loppupalkka maksetaan välittömästi työsuhteen päättyessä. Työsopimuksessa voi kuitenkin olla ehto, jonka mukaan loppupalkka maksetaan seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä.

Loppupalkasta kannattaa tarkistaa, että kaikki työsuhteesta johtuvat saatavat (mm. lomakorvaukset, saldotunnit, ylityöt ja lomarahat) on maksettu.

Jos loppupalkan maksaminen viivästyy, on työntekijällä oikeus saada saatavilleen korkolain mukaista viivästyskorkoa ja täysi palkka odotuspäiviltä, kuitenkin enintään kuudelta kalenteripäivältä.

Työtodistus

Kun työsuhde päättyy, työnantajan on annettava työntekijälle työtodistus, jos hän sitä pyytää.

Työtodistuksen voi pyytää suppeana tai laajana. Suppeaan työtodistuksen merkitään vain työsuhteen kestoaika ja työtehtävät. Laaja työtodistus sisältää myös arvion työntekijän taidoista ja käytöksestä.

Työnantajan pitää antaa työtodistus 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Velvollisuutta antaa todistus työntekijän työtaidosta ja käytöksestä ei kuitenkaan ole enää viiden vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä.

Työsuhteen kestäessä työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa ns. väliaikaista työtodistusta.

Jos työnantaja ei toimita työtodistusta, se voidaan tuomita työsopimuslakirikkomuksesta sakkorangaistukseen. Työsuojeluviranomainen voi myös velvoittaa antamaan työtodistuksen sakon uhalla ja/tai ilmoittaa asian poliisille esitutkintaa varten.