Koulutuskustannusten takaisinmaksu

Jos työnantaja maksaa työntekijälle erityisen koulutuksen, työnantaja voi vastineeksi vaatia työntekijää sitoutumaan työhönsä tietyn vähimmäisajan.

Jos vähimmäisaika ei täyty, joutuu työntekijä maksamaan takaisin koulutuskustannuksia. Sopimuksessa on hyvä todeta selkeästi, että työntekijän pitää maksaa kustannukset takaisin vain silloin, jos työntekijä itse irtisanoutuu.

Muutoin työntekijä voi joutua maksamaan kustannukset takaisin, vaikka työsuhde päättyisi työnantajasta johtuvasta syystä, esimerkiksi taloudellisella tai tuotannollisella irtisanomisella.  

Ennen sitoumuksen tekemistä kannattaa varmistaa, että sitoumuksen tekemiselle on perusteltu syy. Takaisinmaksusitoumusta ei voida vaatia minkä tahansa koulutuksen perusteella. Koulutuksen pitää olla erityistä koulutusta, joka

  • poikkeaa vastaavaa työtä tekevien tavanomaisesta koulutuksesta

  • on hyödyllistä myöhemmin toisten työnantajien palveluksessa

  • on kallista työnantajalle eli kustannukset ovat työnantajalle huomattavan suuret.

Työehtosopimuksen mukainen ammatillinen täydennys-, jatko- tai uudelleenkoulutus ei ole erityistä koulutusta.

Työntekijän sitoutumisen vähimmäisaikaa ei ole määritelty, mutta sen on oltava kohtuullinen suhteessa koulutuskustannusten määrään.  Suositeltavaa on sopia, että takaisinmaksettavat kustannukset vähenevät sitä mukaa, kun vähimmäisaika täyttyy.

Sopimus koulutuskustannusten takaisinmaksusta on aina hyvä tehdä kirjallisesti.