Korvaus perusteettomasta työsuhteen päättämisestä

Työnantajan on maksettava työntekijälle korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, jos se on päättänyt työsuhteen lainvastaisesti.

Korvauksen määrä on vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava summa.

Korvauksen suuruutta määrättäessä voidaan ottaa huomioon muun muassa

  • työtä vaille jäämisen arvioitu kesto
  • ansionmenetys
  • työsuhteen kesto ja määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika
  • työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä
  • työnantajan menettely työsopimusta päätettäessä
  • työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen.