Korvaus laittomasta irtisanomisesta

Työnantajan on maksettava työntekijälle korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, jos se on päättänyt työsuhteen lainvastaisesti. Korvauksen määrä on vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava summa.

Korvauksen suuruutta määrättäessä voidaan ottaa huomioon muun muassa

  • työtä vaille jäämisen arvioitu kesto
  • ansionmenetys
  • työsuhteen kesto ja määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika
  • työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä
  • työnantajan menettely työsopimusta päätettäessä
  • ​työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen.

Jos työsuhteesi on irtisanottu tai purettu ja haluat selvittää työsuhteen päättämisen perusteita, ole yhteydessä Tehyn edunvalvontaan. Jos selvitysten perusteella näyttää siltä, ettei työsuhteen päättämiselle ole ollut perusteita, Tehyn asiantuntija neuvottelee korvauksista työnantajan kanssa.

Jos asiassa ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun, työsuhteen päättäminen on mahdollista viime kädessä riitauttaa käräjäoikeudessa Tehyn oikeuspalveluiden juristin avustuksella

Päivitetty 12.10.2020