Koeaikapurku

Työsuhteen molemmat osapuolet voivat purkaa työsuhteen koeajan kuluessa. Koeaikapurku ei edellytä työsopimuslain mukaista irtisanomis- tai purkuperustetta, mutta sitä ei saa tehdä syrjivällä tai epäasiallisella perusteella. Yleisimmät syrjintäperusteet ovat raskaus ja terveydentila.

Hyväksyttyjä koeaikapurun perusteita ovat esimerkiksi työn suorittamiseen liittyvät puutteet tai työntekijän sopeutumattomuus työhön tai työyhteisöön.

Työsuhde on purettava koeajan kuluessa ja se päättää työsopimuksen heti. Työntekijän ei tarvitse perustella, jos hän purkaa työsuhteensa, mutta työnantajan tarvitsee. Työnantajan pitää järjestää mahdollisuus kuulemiseen.

Työnantaja voi joutua maksamaan vahingonkorvausta, jos se purkaa työsuhteen koeaikana syrjivällä tai epäasiallisella perusteella.