Eläkkeelle jääminen

Työntekijä jää eläkkeelle sen kuukauden lopussa, jolloin hän täyttää 68 vuotta. Työ- tai virkasuhde päättyy automaattisesti ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Työntekijän ei siis tarvitse erikseen irtisanoutua työstään.

Jos työntekijä jää eläkkeelle ennen kuin hän täyttää 68 vuotta, hänen täytyy irtisanoutua ja noudattaa irtisanomisaikaa saadakseen eläkettä.

Kunta-alalla työntekijällä voi olla myös alempi eläköitymisikä, joka voi perustua tiettyyn ammattiin tai virkaan.

Työntekijä voi halutessaan jatkaa työntekoa eläkeiän saavuttamisen jälkeenkin sopimalla tästä nykyisen tai uuden työnantajan kanssa tekemällä uuden työsopimuksen. Työsopimus voidaan tehdä vain määräaikaisena.

Tietyin edellytyksin työntekijä voi jäädä myös osa-aikaeläkkeelle täytettyään 61 vuotta.