Työterveyshuolto

Työnantajalla on velvollisuus järjestää ehkäisevä työterveyshuolto työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen. Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa.

Työnantaja voi hankkia työterveyshuollon palvelut esimerkiksi terveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkärikeskukselta. Palvelujen laajuuden ja sisällön voi tarkistaa työterveyshuoltosopimuksesta.

Kirjallinen työterveyshuoltosopimus ja toimintasuunnitelma pitää olla työntekijöiden nähtävissä.

Sijaiset ja määräaikaiset

Työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto kaikille työntekijöilleen työsuhteen muodosta ja kestosta riippumatta.

Myös sijaiset ja määräaikaiset kuuluvat työterveyshuollon piiriin.

Vuokratyöntekijät

Vuokratyöntekijöiden työterveyshuollon järjestämisestä vastuu on ensisijaisesti henkilöstöpalveluyrityksellä. Käytännössä vastuu jakautuu usein henkilöstöpalveluyrityksen ja käyttäjäyrityksen kesken.

Henkilöstöpalveluyrityksen tehtävänä on huolehtia työterveyshuollon järjestämisestä, kun toimenpiteet kohdistuvat työntekijään. Käyttäjäyrityksen vastuulle taas kannattaa sopia työskentelyolosuhteisiin liittyvät toimenpiteet.

Vastuun jakautumisesta on hyvä sopia aina tapauskohtaisesti. Näin vältetään se, että kumpikaan osapuoli ei huolehdi vuokratyöntekijöiden työympäristön terveellisyydestä.

Työterveyshuolto poissaolon aikana

Lakisääteinen työterveyshuolto pitää antaa myös poissaolon aikana. Sen sijaan vapaaehtoisen työterveyshuollon palveluja (sairaanhoitopalvelut) ei tarvitse myöntää palkattoman vapaan aikana.

Sama pätee sairauspoissaoloihin. Kun sairausloma muuttuu palkattomaksi, myös luontoisedut loppuvat.