Työnantajan direktio-oikeus

Solmimalla työsopimuksen työntekijä ja työnantaja sopivat, että työnantaja saa työntekijältä työsuorituksen. Vastaavasti työntekijä saa työnantajalta palkkaa.

Työnantajalla on oikeus valvoa ja johtaa työtä eli päättää: miten, missä, milloin ja millä välinein työtä tehdään. Tätä kutsutaan työnantajan direktio-oikeudeksi.

Direktio-oikeutta rajoittavat

  • työsopimus
  • työehtosopimus
  • työlainsäädäntö.

Työnantaja ei lähtökohtaisesti voi esimerkiksi määrätä työntekijää työskentelemään muussa kuin työsopimuksessa sovitussa työpisteessä. Työajat on ilmoitettava sitovasti työvuoroluettelossa. Mitä tarkemmin työnteon ehdoista on sovittu työsopimuksessa, sitä suppeampi on työnantajan direktio-oikeus.

Kunta-alalla työnantajalla on oikeus tilapäisesti määrätä työntekijä tekemään muutakin kuin työsopimuksessa sovittua työtä. Tilapäinen siirto voi kestää korkeintaan kahdeksan viikkoa.

Työntekijällä on velvollisuus noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä, elleivät ne ole selvästi ristiriidassa työsopimuksessa sovittujen ehtojen kanssa.

Työntekijällä ei koskaan ole velvollisuutta noudattaa määräystä, jota noudattamalla hän syyllistyisi rikokseen.