Syrjintä työhönotossa

Syrjintä on työhönotossa kielletty. Virkasuhteeseen on valittava ansioitunein hakija, mutta työsuhteeseen voidaan valita työnantajan sopivammaksi arvioima hakija. Lainsäädännön syrjintäkiellot kuitenkin rajoittavat työnantajan rekrytointioikeutta. Yleisimmät syrjintäperusteet ovat

  • sukupuoli
  • ikä
  • terveydentila

Syrjinnästä työhönotossa on kyse esimerkiksi silloin, kun tehtävään valitaan vähemmän ansioituneempi mies ansioituneimman naishakijan sijaan.  Valintapäätös synnyttää tasa-arvolain mukaisen syrjintäolettaman, jonka kumoamiseksi työnantajan on osoitettava, että menettely on johtunut muusta perusteesta kuin sukupuolesta.

Peruste voi liittyä työhön tai tehtävän laatuun. Tehtävään valittu voi olla myös henkilökohtaisten ominaisuuksien tai sopivuutensa vuoksi tehtävään soveltuvampi kuin ansioituneempi vastakkaista sukupuolta oleva hakija.

Jos kyseessä on virkavalinta, hakija voi tehdä virkavalinnasta oikaisuvaatimuksen. Työsuhteiden osalta oikaisuvaatimus ei ole mahdollinen.