Määräaikainen työsopimus

Työsopimus on aina toistaiseksi voimassa oleva eli puhutaan vakituisesta työsuhteesta, jos työnantajalla ei ole perusteltua syytä määräaikaisuudelle. Perusteita voivat olla

  • sijaisuus
  • harjoittelu
  • työn luonne
  • kausiluontoisuus.

Määräaikainen työsopimus voi olla laiton, vaikka sille olisi löydettävissä perusteltu syy.

Määräaikaisten työsopimusten käyttö on kielletty, jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve. Näin voidaan jossain tilanteissa osoittaa, jos määräaikaisia työsopimuksia on ketjutettu vuosia työtehtävien säilyessä samoina.

Määräaikainen työsopimus sitoo työsuhteen osapuolia sopimuksen voimassaoloajan. Sopimusta ei voi irtisanoa, jos työsopimuksessa ole sovittu irtisanomismahdollisuudesta. Irtisanomisehto on tarpeellinen erityisesti pitkäkestoisissa määräaikaisissa työsopimuksissa, koska elämäntilanne voi muuttua pitkän sopimuskauden aikana.

Jos työntekijä päättää määräaikaisen työsopimuksensa ennenaikaisesti ilman irtisanomisehtoa, hän voi joutua maksamaan vahingonkorvausta.

Tammikuusta 2017 alkaen työnantajalla on oikeus tehdä määräaikaisen työsopimuksen ilman perustellun syyn vaatimusta niiden työntekijöiden kanssa, joiden työ- ja elinkeinotoimisto on ilmoittanut olleen edellisen 12 kuukauden ajan työttömiä työnhakijoita. Määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto on yksi vuosi. Sopimus voidaan uusia vuoden kuluessa ensimmäisen määräaikaisen työsopimuksen alkamisesta enintään kahdesti. Sopimusten yhteenlaskettu kokonaiskesto ei kuitenkaan saa ylittää yhtä vuotta.