Koeaika

Työsuhteen alussa osapuolet voivat sopia koeajasta, jolloin työnantaja voi selvittää työntekijän ammattitaidon ja soveltuvuuden tehtävään. Koeajalla myös työntekijä näkee, vastaako työ hänen toiveitaan. Työsopimus voidaan koeajan kuluessa purkaa molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa.

Koeaikaa ei saa purkaa syrjivillä, koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Sellaisia voivat olla muun muassa työntekijän raskaus tai valinta luottamusmieheksi. Koeaikapurkua ei saa tehdä tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Koeajan pituus

Koeajan pituus on toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa enintään kuusi kuukautta (poikkeuksena Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen ja Tehyn välinen työehtosopimus, jossa koeajan pituus on neljä kuukautta). Määräaikaisessa työsopimuksessa pituus on korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta.

Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus jatkaa koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden.

Koeajan jatkumisesta on ilmoitettava työntekijälle ennen kuin alun perin sovittu koeaika päättyy.

Päivitetty 25.3.2021