Koeaika

Työsuhteen alussa osapuolet voivat sopia koeajasta, jolloin työnantaja voi selvittää työntekijän ammattitaidon ja soveltuvuuden tehtävään. Koeajalla myös työntekijä näkee, vastaako työ hänen toiveitaan. Työsopimus voidaan koeajan kuluessa purkaa molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa.

Koeaikaa ei saa purkaa syrjivillä, koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Sellaisia voivat olla muun muassa työntekijän raskaus tai valinta luottamusmieheksi. Koeaikapurkua ei saa tehdä tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Yksityisellä sektorilla on koronapandemiasta johtuen tilapäisesti säädetty laissa työnantajalle mahdollisuus tehdä koeaikapurku myös tuotannollis-taloudellisella perusteella.

Koeajan pituus

Koeajan pituus on toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa enintään kuusi kuukautta. Määräaikaisessa työsopimuksessa pituus on korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, korkeintaan kuusi kuukautta.

Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus jatkaa koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden.

Koeajan jatkumisesta on ilmoitettava työntekijälle ennen kuin alun perin sovittu koeaika päättyy.

Neljän kuukauden koeaika

Osassa työehtosopimuksista on sovittu koeajan pituudesta erikseen. Koeajan pituus on tarkistettava omasta työehtosopimuksesta ja tarvittaessa on otettava yhteyttä Tehyyn.

Neljän kuukauden koeaika on sovittu seuraavissa yksityisen sektorin työehtosopimuksissa

  • Yksityinen sosiaalipalveluala
  • Ensihoitopalveluala
  • PlusTerveys Oy
  • Työterveyslaitos
  • Hammaslääkärien työnantajayhdistys.

Koeaika on vain työsuhteen alussa. Sille ei ole perustetta, kun määräaikaisen työntekijän kanssa tehdään peräkkäisiä työsopimuksia ja työtehtävät sekä työntekijän asema säilyvät ennallaan.

Viranhaltijalle voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden koeaika. Se alkaa, kun viranhaltija aloittaa työn.

Päivitetty 28.9.2020