Keskitetty työmarkkinasopimus

Työehtosopimukset solmitaan ammattiliiton ja työnantajaliiton tai ammattiliiton ja yksittäisen työnantajan välillä. Toisinaan työehtosopimuksen solmimista edeltää niin sanottu keskitetty työmarkkinaratkaisu.

Keskitetyssä työmarkkinaratkaisussa työmarkkinoiden keskusjärjestöt (palkansaajapuolella SAK, STTK ja Akava ja työnantajapuolella EK, KT, kirkko ja valtio) sopivat ensin jonkinlaisen raamin, jonka mukaisesti alakohtaiset sopimukset tehdään.

Nimitykset keskitetyille sopimuksille vaihtelevat. Aiemmin puhuttiin yleisesti tuposta, eli tulopoliittisesta kokonaisratkaisusta, mutta viime vuosina keskusjärjestöt ovat tehneet esimerkiksi ”raamisopimuksen” ja ”työllisyys- ja kasvusopimuksen”.

Tehy on palkansaajakeskusjärjestö STTK:n jäsen.