Huomioi nämä työajasta

Mitä tarkemmin työajasta on sovittu työsopimuksella, sitä vähemmän työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa työaikaan liittyviä ehtoja. Huomioi ainakin seuraavat kohdat!

Kokoaikainen vai osa-aikainen työaika?

Nollasopimus tarkoittaa, että työaika voi vaihdella työnantajan tahdosta riippuen työsopimuksessa sovittujen tuntirajojen välillä, esimerkiksi 0–116 tuntia ja 15 minuuttia kolmessa viikossa. Käytännössä työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä ollenkaan.

Yleis-, jakso- vai toimistotyöaika?

Jaksotyöaikaa voidaan noudattaa vain tietyissä työpaikoissa, esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa tai vuorokauden ympäri toimivissa laitoksissa. Yleistyöajassa korvataan vuorokautinen ylityö. Jaksotyöajassa ylityötä muodostuu vasta, jos jakson säännöllinen työaika ylittyy.

Työajan sijoittelusta sopiminen

Jos työntekijä haluaa tehdä pelkkää päivävuoroa, on työajan sijoitteluksi sovittava esimerkiksi klo 8­–16.

Liukuva työaika

Liukuvan työajan soveltaminen edellyttää sopimista työnantajan ja työntekijän välillä.

Suostumus lisätyöhön

Työsopimuksessa annettu lisätyösuostumus velvoittaa työntekijän tekemään lisätyötä työnantajan määräyksestä. Siitä voi kieltäytyä työvuoroluetteloon merkittynä vapaapäivänä vain perustellusta henkilökohtaisesta syystä.

Suostumus ylityöhön

Työsopimuksessa annettu ylityösuostumus ei sido työntekijää, koska suostumus voidaan antaa vain kutakin kertaa varten erikseen tai lyhyeksi ajaksi.

Varallaolosuostumus

Suostumus varallaoloon velvoittaa työntekijää tekemään varallaoloa työnantajan määräämänä ajankohtana. Varallaolosta on säädetty työehtosopimuksessa ja työaikalaissa.