Yleistyöaika

Yleistyöaika on yleissäännös työajasta. Nimensä mukaisesti se on yleisin työaikamuoto. Työehtosopimuksissa voidaan käyttää myös termiä normaalityöaika. Jos muusta ei työsopimuksella ole sovittu, työaikamuoto on yleistyöaika.

Yleistyöajassa on vuorokautinen säännöllinen työaika ja viikoittainen säännöllinen työaika.

  • Vuorokautinen säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia, kunnalla on sovittu enintään yhdeksän tunnin vuorokautisesta säännöllisestä työajasta.
  • Viikoittainen säännöllinen työaika on enintään 40 tuntia, työehtosopimuksella on sovittu alhaisemmasta viikoittaisesta työajasta. Kunnalla on sovittu enintään 38 tunnin 45 minuutin säännöllisestä työajasta.

Työvuoroluetteloa suunnitellessa kahden tai useamman viikon säännöllinen työaika voidaan tasoittaa kyseiseksi ajaksi, jolloin viikoilla on eri tuntimäärä.

Mahdollinen tehty ylimääräinen työ verrataan suunniteltuihin tunteihin, jolloin selviää, onko muodostunut korvattavaa lisä- tai ylityötä.