Työvuoroluettelo ja sen muuttaminen

Työnantajan on laadittava työvuoroluettelo, johon suunnitellaan työntekijän säännöllinen työaika.

Työvuoroluettelo on annettava tiedoksi viikkoa ennen ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työnantaja saa muuttaa työvuoroluetteloa vain perustelusta syystä tai työntekijän suostumuksella.

Osassa työehtosopimuksia on sovittu, ettei työnantaja saa muuttaa työvuoroluetteloa yksipuoleisesti.

Jo alkanutta työvuoroa, johon työntekijä on jo saapunut, työnantaja ei saa muuttaa lainkaan. Ei pidentää eikä lyhentää, jos työntekijä ei anna suostumusta muutokseen.

Muuttamisesta ilmoittaminen

Kun työnantaja muuttaa perustellusta syystä työvuoroluetteloa ja se on työehtosopimuksen mukaan on mahdollista, työnantajan pitää ilmoittaa muutoksesta työntekijälle.

Pelkästään työvuoroluetteloon tehty muutos ei ole riittävä, vaan asiasta on ilmoitettava henkilökohtaisesti.