Työn tarjoamisvelvollisuus osa-aikaiselle

Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä osa-aikaiselle sopiviin tehtäviin, työnantajan velvollisuus on tarjota työ osa-aikaiselle.

Esimerkiksi tilanteessa, jossa osa-aikainen työntekijä työskentelee sovitusti maanantai–keskiviikko, työntantajan täytyy tarjota hänelle työtä tarvitessaan työntekijää torstaina tai perjantaina.

Työnantajan on ilmoitettava vapautuvista työpaikoista yleisesti niin, että myös osa-aikaisilla ja määräaikaisilla työntekijöillä on samat mahdollisuudet hakeutua työpaikkoihin kuin vakituisilla tai kokoaikaisilla työntekijöillä.