Työajasta sopiminen työsopimusta tehtäessä

Työsopimuksessa voidaan sopia koko- tai osa-aikaisesta työajasta. Työaikalain mukaan yleistyöajassa kokoaikaisen työntekijän työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa.

Jaksotyöajassa työaika on 120 tuntia kolmen viikon pituisena ajanjaksona. Työehtosopimuksissa on sovittu alemmasta viikkotyöajasta. Yleistyöajassa työaika on enintääin 9 tuntia vuorokaudessa ja 38 h 45 min viikossa sekä jaksotyöajassa 116 h 15 min kolmessa viikossa.

Osa-aikainen työaika

Osa-aikaisella työntekijällä on edellä mainittuja tuntirajoja alempi työaika, esimerkiksi kuusi tuntia päivässä tai 20 tuntia viikossa.

Kun osa-aikainen työntekijä tekee enemmän tunteja kuin on sovittu, korvataan tunnit lisätyönä, jos ne eivät ylitä työehtosopimuksen mukaista vuorokautista tai viikoittaista ylityörajaa.

Nollasopimus tarkoittaa, että työntekijän säännöllinen työaika voi vaihdella työnantajan tahdosta riippuen työsopimuksessa sovittujen tuntirajojen välillä (työsopimuksessa esim. 0 – 116 tuntia 15 min / kolmen viikon ajanjakso). Sopimus voi käytännössä johtaa siihen, ettei työntekijälle tarjota lainkaan tunteja.

 

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa on laadittu Terveet ja tulokselliset työajat sosiaalipalvelualalla -ohjeistus