Työajan sijoittelusta sopiminen

Työnantaja päättää työajan sijoittelusta eli mihin vuorokauden aikaan ja kuinka pitkä työvuoro työntekijällä kulloinkin on. Työsopimuksella työntekijä ja työnantaja voivat kuitenkin sopia työajan sijoittelusta tarpeen mukaan.

Sopia voidaan esimerkiksi, että

  • työvuorot suunnitellaan pelkästään aamuvuoroina maanantaista perjantaihin
  • suunnitellaan vain pelkästään yövuoroja
  • työntekijä tekee tihennettyä työviikkoa, jolloin hän tekee viikon työajan neljänä työpäivänä.