Ruokatauko ja muut lepoajat

Työntekijälle on annettava päivittäinen lepotauko (ruokatauko), jos hän työskentelee yli kuusi tuntia päivässä. Taukoa ei saa sijoittaa välittömästi työvuoron alkuun eikä loppuun.

Jos tauon aikana saa esteettömästi poistua työpaikalta, tauko on omaa aikaa. Muuten tauko on annettava työaikana. Jaksotyössä ruokailutauko järjestetään tyypillisesti työaikana.

Yleensä työehtosopimuksissa on sovittu kymmenen minuutin kahvitauosta.

Jokaisen työvuoron alusta, seuraavan 24 tunnin kuluessa, työntekijän pitää saada vuorokausilepo, jonka on keskeytyksettä oltava vähintään 11 tuntia. Jaksotyössä pitää saada vähintään yhdeksän tunnin yhtäjaksoinen tauko työstä.

Viikkolepo

Viikoittain on saatava vähintään 35 tunnin viikkolepo. Tämä voidaan kuitenkin tasoittaa 14 vuorokauden ajanjakson aikana.  Silloin viikkolepoa on saatava vähintään 24 tuntia viikossa ja toisen viikon aikana puuttuva osa 70 tunnista eli 46 tuntia.