Ruokatauko ja muut lepoajat

Työntekijälle on annettava päivittäinen lepotauko (ruokatauko), jos hän työskentelee yli kuusi tuntia päivässä. Taukoa ei saa sijoittaa välittömästi työvuoron alkuun eikä loppuun.

Jos tauon aikana saa esteettömästi poistua työpaikalta, tauko on omaa aikaa. Muuten tauko on annettava työaikana. Jaksotyössä ruokailutauko järjestetään tyypillisesti työaikana.

Yleensä työehtosopimuksissa on sovittu kymmenen minuutin kahvitauosta.

Työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika (varallaoloaikana tehtyä työtä lukuun ottamatta). Jaksotyössä vuorokausilepoa on mahdollista työn järjestelyihin liittyvistä syistä lyhentää yhdeksään tuntiin, ei kuitenkaan säännönmukaisesti. Jos vuorokausilepoa lyhennetään yhdeksään tuntiin, työntekijän on saatava saamatta jäänyt lepoaika heti seuraavan vuorokausilevon yhteydessä, tai jos tämä ei ole painavista syistä mahdollista, viimeistään 14 vuorokauden kuluessa.

Viikkolepo

Viikoittain on saatava vähintään 35 tunnin viikkolepo. Tämä voidaan kuitenkin tasoittaa 14 vuorokauden ajanjakson aikana.  Silloin viikkolepoa on saatava vähintään 24 tuntia viikossa ja toisen viikon aikana puuttuva osa 70 tunnista eli 46 tuntia.

Päivitetty 18.8.2020.