Jaksotyöaika

Jaksotyötä käytetään yleisesti sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla sekä palvelutaloissa. Työnantajalla ei ole velvollisuutta käyttää jaksotyöaikaa vaan työaika voidaan järjestää aina yleistyöajan mukaisesti.

Jaksotyötä voidaan käyttää vain työaikalain sallimissa töissä tai jos jaksotyön käyttämisestä on sovittu työehtosopimuksissa.

Jaksotyöajassa säännöllinen työaika on riippuen työehtosopimuksesta

 • kahden viikon jaksolla 77 tuntia 30 minuuttia
 • kolmen viikon jaksolla 116 tuntia 15 minuuttia
 • neljän viikon jaksolla 155 tuntia
 • viiden viikon jaksolla 221 tuntia 45 minuuttia
 • kuuden viikon jaksolla 232 tuntia 30 minuuttia.

Työaikajaksojen yhdistäminen

 • ei ole mahdollista kunnalla
 • Avainta ry:n työehtosopimuksessa ei tarvetta jakson pituuksien vuoksi
 • ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa enintään kaksi kolmen viikon jaksoa
 • terveyspalvelualan työehtosopimuksessa enintään kaksi kolmen viikon jaksoa.

Työvuoron pituus jaksotyössä

 • kunnalla suunniteltaessa enintään 10 tuntia
 • ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa 12 tuntia
 • terveyspalvelualan työehtosopimuksessa 10 tunnin päivävuoro ja 12 tunnin yövuoro. Lisäksi on mahdollista sopia paikallisesti yleis- ja toimistotyöajassa 13 h:n ja jaksotyöajassa 15 h:n työvuorosta
 • sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa 10 tunnin päivävuoro ja 12 tunnin yövuoro
 • Avainta ry:n työehtosopimuksessa 10 tunnin päivävuoro ja 12 tunnin yövuoro

Työvuoron minimipituus, ellei ole tarkoituksenmukaista poiketa

 • kunnalla neljä tuntia
 • sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa neljä tuntia
 • Avaintyönantajat työehtosopimuksessa neljä tuntia

Jaksotyössä ei ole vuorokautista tai viikoittaista ylityötä, ylityöraja on jaksokohtainen. Ylityötä muodostuu, kun jakson ylityöraja ylittyy.

Kuntasektorilla jaksotyö uudistui ja uudet sopimusmääräykset tulivat voimaan 1.6.2015.