Jaksotyöaika

Jaksotyötä käytetään yleisesti sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla sekä palvelutaloissa. Työnantajalla ei ole velvollisuutta käyttää jaksotyöaikaa, vaan työaika voidaan järjestää aina yleistyöajan mukaisesti.

Jaksotyötä voidaan käyttää vain työaikalain sallimissa töissä tai jos jaksotyön käyttämisestä on sovittu työehtosopimuksissa.

Säännöllinen työaika jaksotyössä

Jaksotyöajassa säännöllinen työaika on jaksoon sisältyvien viikkojen lukumäärä kerrottuna työehtosopimuksen mukaisella yhden viikon työajalla.

Yhden viikon työaika on useimmissa työehtosopimuksissa 38h 15min. Yleisin jakson pituus on kolme viikkoa, jolloin jakson säännöllinen työaika on 3 x 38h 15min = 114h 45min.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla yhden viikon työaika on 38h 20min, jolloin kolmen viikon työaika on 3 x 38h 20min = 115 tuntia

Työvuoron pituus jaksotyössä

  • kunnalla (KVTES) suunniteltaessa enintään 10 tuntia. Yövuoro voi kuitenkin olla 11 tunnin pituinen.
  • ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa 12 tuntia ellei työntekijän ja työnantajan välillä toisin sovita.
  • terveyspalvelualan työehtosopimuksessa 10 tunnin päivävuoro ja 12 tunnin yövuoro, lisäksi on mahdollista sopia 15 tunnin työvuorosta.
  • sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa 10 tunnin päivävuoro ja 12 tunnin yövuoro.
  • Avainta ry:n työehtosopimuksessa 10 tunnin päivävuoro ja 12 tunnin yövuoro.

Työvuoron pituus on useimpien työehtosopimusten mukaan lähtökohtaisesti vähintään neljä tuntia.

Jaksotyössä ei ole vuorokautista tai viikoittaista ylityötä, ylityöraja on jaksokohtainen. Ylityötä muodostuu, kun jakson ylityöraja ylittyy.

Päivitetty 11.5.2021