24 tunnin työvuoro

24 tunnin työvuoroja käytetään tyypillisesti ensihoidossa. Työvuoroja voidaan teettää Aluehallintoviraston (AVI) myöntämällä luvalla. Tehy ei vastusta niin sanottua perinteistä 24 tunnin poikkeuslupaa.

Työn pitää olla ”aika ajoin tehtävää työtä”, jotta poikkeuslupa voidaan myöntää. Lupa on mahdollista saada vain yleiseen työaikamuotoon (ei jaksotyöhön).

Työvuoroon täytyy sisältyä myös ei-aktiivista aikaa, jolloin ollaan valmiudessa. 24 tunnin vuorossa ei-aktiivista aikaa pitää olla vähintään puolet.

Tavallisesti poikkeusluvassa on määritelty ylityöksi 24 tunnin vuoron ylittävältä ajalta kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosenttia ja seuraavilta sadalla prosentilla korotettu tuntipalkka.

AVI:n lupaa haettaessa

AVI on myöntänyt lupia myös lyhyempiin kuin 24 tunnin työvuoroihin. Näissä voi ilmetä esimerkiksi seuraavia ongelmia

  • viikkotyöaikaa nostetaan 42 tuntiin
  • ylityö muodostuu vasta jakson päätyttyä
  • aktiivityön osuus on liian suuri, jolloin kyse ei ole enää ”aika ajoin tehtävästä työstä”.

Jäsenen kannattaa olla luottamusmieheen yhteydessä, kun työnantaja alkaa puhua poikkeuslupahakemuksen tekemisestä tai uusimisesta. Lupaa haettaessa työnantajan pitää varata luottamusmiehelle tilaisuus tulla kuulluksi. Luottamusmiehen on oltava tarkkana antaessaan lausuntoa hakemuksen liitteeksi.

Työnantaja, työntekijä tai häntä edustava luottamusmies voi valittaa päätöksestä työneuvostoon 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.