Tukihenkilö kuulemistilaisuuksissa

Työntekijällä on aina oikeus ottaa tukihenkilö tai avustaja kuulemistilaisuuteen, yksin ei kannata mennä. Kuulemistilaisuudessa usein tunteet ovat pinnassa. Tukihenkilö on paitsi henkinen tuki, hän on myös varmistamassa, että asiat tulee ymmärrettyä ja sanottua oikein.

Työntekijälle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi työnantajan aikoessa

  • irtisanoa työsopimuksen työntekijän henkilökohtaisiin syihin vedoten
  • purkaa työsopimus koeaikana
  • purkaa työsopimus heti erittäin painavasta syystä.

Työnantajan on ilmoitettava hyvissä ajoin työntekijälle kuulemistilaisuudesta, jotta hänellä on mahdollisuus hankkia itselleen avustaja. Avustajana voi olla luottamusmies, luottamusvaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu, yhteistoimintaedustaja, ammattiliiton asiamies, lakimies tai työkaveri.

Kuulemistilaisuudesta on syytä aina kirjata muistio, jonka jokainen läsnäolija saa luettavakseen.