Sinustako luottamusmies?

Oletko Tehyn jäsen ja olet kiinnostunut työpaikkasi olosuhteista, haluat kuunnella työntekijöitä ja olla heidän tukenaan? Jos sinulla on halu auttaa työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja kehittää työpaikkaasi, olet oiva luottamusmiesehdokas!

Luottamusmies- ja varaluottamusmiesvaalit on järjestettävä niin, että kaikilla tehyläisillä on mahdollisuus osallistua valintaan. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työehtosopimuksen osana olevaan luottamusmiessopimukseen.

Kunta-alalla luottamusmiesehdokkaaksi voi asettua Tehyn ammattiosaston jäsen, joka on palvelusuhteessa ko. kuntaan kuukautta ennen ehdokasasettelun päättymistä.

Yksityispuolella luottamusmiesvalintaa ohjaa työpaikallasi käytettävä työehtosopimus. Tarkista sieltä, kuinka valinta käytännössä tehdään.

Työpaikoissa, joissa ei noudateta mitään työehtosopimusta, työntekijöillä on oikeus työsopimuslain mukaan valita luottamusvaltuutettu.