Paikallinen sopiminen

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan sopimuksia, jotka koskevat vain tiettyä työpaikkaa ja ne on solmittu yhteistyössä työntekijöiden edustajien kanssa.

Paikallinen sopimus palvelee sekä työntekijöiden etuja että työnantajan tarpeita. Paikallisella sopimuksella voidaan sopia esimerkiksi pidemmistä työvuoroista tai työehtosopimusta korkeammat hälytys- ja vuoronvaihtorahat.

Yksityissektorilla

Yksityisen sektorin työpaikoissa työntekijöiden edustajana toimii luottamusmies. Luottamusmies ja työnantaja sopivat paikallisista sopimuksista.

Luottamusmies keskustelee

  • paikallisen sopimuksen sisällöstä ja sen tarpeesta edustamiensa työntekijöiden kanssa
  • laatii työntekijöiden kanssa yhteiset tavoitteet.

Ennen sopimuksen allekirjoittamista luottamusmies lähettää paikallisen sopimuksen nähtäville omaan liittoonsa. Neuvottelujärjestö Tehy, ERTO ja Super ohjaa luottamusmiestä neuvotteluissa ja auttaa sopimuksen laatimisessa niin, että työntekijöiden etu huomioidaan parhaiten.

Kunta-alalla

Kunta-alalla Tehyn ammattiosastot solmivat paikallisen sopimuksen työnantajiensa kanssa.

Ammattiosaston nimeämät neuvottelijat edustavat työntekijöitä. Paikallisen sopimuksen osalta neuvottelutuloksen vahvistaa ammattiosaston hallitus ja sen allekirjoittaa virallinen nimenkirjoittaja, yleensä puheenjohtaja.

Ennen paikallisen sopimuksen solmimista ammattiosasto voi järjestää esimerkiksi jäseniltoja paikallisen sopimisen aiheesta ja kuulla jäsenistön mielipiteet. Ammattiosaston hallitus päättää tavoitteet ja vahvistaa neuvottelutuloksen.

Paikallinen sopimus voi olla voimassa määräajan tai toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sen irtisanomisajan puitteissa. Lisäksi yksittäiselle työntekijälle varataan yleensä paikallisen sopimuksen solmimisen yhteydessä määräaika, milloin hänellä on mahdollisuus kieltäytyä esimerkiksi osallistumasta ylipitkiin työvuoroihin.

Paikallisen sopimisen esittäminen

Yksityisen puolen työpaikoilla paikallista sopimista esitetään luottamusmiehen kautta. Kunta-alalla paikallista sopimusta esitetään ammattiosaston hallituksen ja luottamusmiesten kautta.

Hyvät ehdotukset kannattaa aina laittaa eteenpäin. Ammattiosaston toimijat eivät voi tietää toimipaikkakohtaisia tarpeita paikallisille sopimuksille, jos työntekijät eivät niitä tuo tiedoksi ja eteenpäin neuvoteltavaksi.