Luottamusmies työpaikallasi

Työpaikkasi luottamusmies on Tehyn jäsenten tärkein etu. Hän on työpaikan työsuhdeasiantuntija. Tehyyn kuuluvia työntekijöitä edustaa kuntasektorilla aina tehyläinen luottamusmies ja yksityisellä puolella joko tehyläinen tai Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön (TSN) luottamusmies.

Luottamusmies

 • ylläpitää työrauhaa ja on mukana kehittämässä henkilöstön työhyvinvointia
 • valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla
 • neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa
 • perehtyy työyksiköiden arkeen ja tiedottaa työpaikan asioista jäsenille
 • kertoo, mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan ja opastaa sen tulkinnassa
 • neuvottelee paikallisista sopimuksista
 • tekee yhteistyötä muiden henkilöstöedustajien kanssa
 • toimii yhteyshenkilönä liittoon ja ammattiosastoon päin
 • hankkii aktiivisesti uusia jäseniä.

Luottamusmiehen tukena ovat alueen järjestöasiantuntija ja liiton asiantuntijat.

Luottamusmiehen tiedot ilmoitustaululla

Luottamusmiehen yhteystiedot löydät työpaikan ilmoitustaululta tai asiaa voi tiedustella tehyläisiltä työkavereilta. Työnantajalla voi olla käytössä myös intranet, josta henkilöstöedustajien tiedot löytyvät.

Usein myös perehdytysohjelmaan on lisätty luottamusmiehen tiedot tai niitä voi kysyä henkilöstöhallinnosta. Asiaa voi selvittää myös oman ammattiosaston kautta, usein ammattiosastot julkaisevat omilla kotisivuillaan luottamusmiesten tiedot ja työpaikat. Epäselvissä tilanteissa voit olla yhteydessä myös alueesi järjestöasiantuntijaan.

Luottamusmies yksityissektorilla

Yksityissektorilla Tehy, SuPer ja ERTO tekevät yhteistyötä jäsenen edunvalvonnan hyväksi ja ovat muodostaneet yhteisen neuvottelujärjestön TSN ry:n. TSN tarkoittaa Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestöä.

TSN ry solmii

 • Terveyspalvelualan
 • Yksityisen sosiaalipalvelualan
 • Avainta ry:n
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön
 • Työterveyslaitoksen työehtosopimukset.

Työehtosopimuksissa on sovittu työntekijöiden oikeudesta valita työpaikalle luottamusmies.

TSN:n luottamusmies edustaa vain Tehyn, SuPerin ja ERTOn järjestäytyneitä työntekijöitä. Yksityissektorilla TSN luottamusmies auttaa sinua esimerkiksi työehtosopimukseen tulkintaan liittyvissä tilanteissa.

Lisäksi Tehy solmii

 • Ensihoitopalvelualan
 • PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n ja Tehy ry:n välisen
 • Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehyn välisen
 • Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskevat työehtosopimukset

Kun luottamusmiestä ei ole

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, keskustele työkavereiden kanssa asiasta. Kunta-alalla luottamusmiehen vaaleista vastaa ammattiosasto. Yksityissektorilla luottamusmiehen valintaan vaikuttaa työpaikalla noudatettava työehtosopimus. Tehyn, SuPerin ja ERTOn varsinaiset jäsenet valitsevat luottamusmiehen niillä työpaikoilla, joilla noudatetaan TSN:n neuvottelemaa työehtosopimusta. Muiden yksityissektorin sopimusten osalta noudatetaan työehtosopimuksen ohjeita. Vaalit järjestetään työyksikkökohtaisesti.

Tarvittaessa alueen järjestöasiantuntija auttaa luottamusmiesvaalien käynnistämisessä ja epäselvissä tilanteissa.

Luottamusmiehet koulutetaan tehtäväänsä ja kaikissa luottamusmiessopimuksissa on sovittu luottamusmiehen ajankäytöstä ja luottamusmieskorvauksesta.

Liitetiedostot: 
TSN luottamusmiesvaaliohje

TSN luottamusmiesvaaliohje

Yksityisen ensihoitopalvelualan luottamusmiesvaaliohje

Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu luottamusmiestoiminnasta ja Tehyyn järjestäytyneiden työtekijöiden oikeudesta valita luottamusmies. Luottamusmies edustaa vain Tehyyn järjestäytyneitä työntekijöitä.

Tehy ry / Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry työehtosopimuksen luottamusmiesvaaliohje

Tehyn ja Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen solmimassa työehtosopimuksessa on sovittu luottamusmiesjärjestelmästä sekä Tehyyn järjestäytyneiden työntekijöiden oikeudesta valita edustajakseen tehyläinen luottamusmies.