Ammattiosasto

Ammattiosasto on paikallinen Tehy. Kun kuulut ammattiosastoon, olet Tehyn jäsen. Opiskelijajäsenet kuuluvat Tehyn opiskelijayhdistykseen.

Ammattiosasto on tehyläisten porukka saman työnantajan palveluksessa tai tietyllä alueella. Kun tulet mukaan toimintaan, vaikutat omaan työhösi! Ammattiosaston valitsema edustaja, kuten luottamusmies neuvottelee työpaikkasi työehdoista.

Ammattiosaston tilaisuuksissa voit tavata muita tehyläisiä ja osallistua mukavaan toimintaan. Tehyn ammattiosastoja on tällä hetkellä yli 200. Katso listaus Tehyn ammattiosastoista.

Ammattiosastojen tehtävät

  • hoitaa jäsenten ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa työpaikoilla
  • käydä paikallisia neuvotteluja palkoista (kuntasektorilla)
  • koota jäsenten tavoitteet valtakunnallisten sopimusneuvottelujen pohjaksi
  • vaikuttaa alueellaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaan sekä palveluiden järjestämiseen
  • tuoda jäsentensä aloitteita Tehyn päättäjille
  • hankkii ja kouluttaa jäseniä
  • huolehtia tehyläisten yhteenkuuluvuudesta työpaikalla
  • toimia paikallisena tukitoimiorganisaationa.

Lähde mukaan ammattiosastotoimintaan!

Ota yhteyttä ammattiosaston hallituksen jäseniin tai osallistu ammattiosaston järjestämiin tapahtumiin!

Ammattiosaston hallituksen toimikausi on kolmevuotinen. Hallituksen jäsenet valitaan ammattiosaston varsinaisessa kokouksessa. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdolle hallituspaikoille.

Jos olet kiinnostunut ammattiosastotoiminnasta, asetu rohkeasti ehdolle hallitusvaaliin. Ohjeet ja ehdokasasiakirjan saat omasta ammattiosastostasi. Seuraava hallitusvaali pidetään syksyllä 2022. Seuraa ammattiosastosi ilmoittelua tulevista tapahtumista!