Työskentely sairauslomalla

Sairauslomalla ei ole tarvetta eikä velvollisuutta työskennellä. Työntekijä ja työnantaja voivat kuitenkin sopia, että työntekijä työskentelee sairauslomansa aikana, jos työntekijä ei ole kokonaan työkyvytön.

On myös mahdollista, että työkyky palautuu ennen lääkärintodistukseen merkityn työkyvyttömyysajan päättymistä. Tällaisessa tapauksessa työntekijä ja työnantaja voivat sopia työhönpaluun aikaistamisesta.

Jos työntekijä ja työnantaja sopivat työskentelystä sairausloman aikana, työskentely tapahtuu samoin ehdoin kuin muulloinkin. Sairausloma ei vaikuta millään tavalla esimerkiksi vakuutuksiin, vaan ne ovat voimassa aivan samalla tavalla kuin ennen sairauslomaakin.

Jos lääkäri on todennut työntekijän kokonaan työkyvyttömäksi, työntekijällä ei ole velvollisuutta mennä töihin. Toisinaan työntekijä ei ole täysin työkyvytön, vaan lääkärintodistukseen on vain merkitty työkykyä rajoittavia tekijöitä. Tällaisessa tapauksessa työntekijä on velvollinen tekemään työsopimuksella sovittuja työtehtäviään työkyvyn sallimissa rajoissa.