Sairauslomatodistusten käsitteleminen

Tiedot työntekijän on sairauslomasta ja sen syystä ovat arkaluontoisia henkilötietoja. Tietoja pitää käsitellä niin, etteivät ne joudu sellaisten henkilöiden käsiin, joille tiedot eivät kuulu.

Työntekijän sairauslomatietoja saavat käsitellä vain sellaiset henkilöt, joilla on tarve tietojen käsittelyyn esimerkiksi sairausloman palkallisuuden selvittämiseksi. Yleensä lähiesimiehet ovat tällaisia henkilöitä.

Työnantajan on etukäteen nimettävä ne henkilöt, jotka sairauslomatietoja käsittelevät. Työntekijän toimittamat lääkärintodistukset pitää säilyttää niin, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä.